:::

All News

薩克斯風社管理員 - 薩克斯風社 | 2018-08-13 | 人氣:473
  社長 易榮昌 (92級企管組)
籃球社管理員 - 籃球社 | 2018-08-13 | 人氣:494
  社長 廖翊成 (107級會資組)
籃球社管理員 - 籃球社 | 2018-08-13 | 人氣:270
籃球社管理員 - 籃球社 | 2018-08-13 | 人氣:237
籃球社管理員 - 籃球社 | 2018-08-13 | 人氣:228
高爾夫管理員 - 高爾夫球社 | 2018-08-13 | 人氣:884
   現任社長- 第17任社長-林煜凱(小k)           中興大學emba107級企業領袖組           陸合企業(股)公司台灣總經理      
高爾夫管理員 - 高爾夫球社 | 2018-08-13 | 人氣:453
  2018.01~2018.12 擔任期間 第十六任 106級領袖組 姓  名 林建相 ... 觀看完整文章
RSS http://emba.nchu.edu.tw/emba/modules/family/rss.php